browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Në Dobi të Gruas Shqiptare

Posted by on 1 August 2011

Shoqata “Në Dobi të Gruas Shqiptare” është një organizatë e pavarur jo-qeveritare themeluar në vitin 1993, me qendër në Tiranë por që vepron në shkallë kombëtare. Ka si objektiv kryesor përforcimin e statusit të grave dhe të rinjve nëpërmjet edukimit, arsimimit, fuqizimit ekonomik dhe promovimin e mundësive të barabarta duke inkurajuar në këtë mënyrë të drejtat themelore të njeriut.

 

Contatti
Në Dobi të Gruas Shqiptare
Rr. “Naim Frashëri”, Nr. 6
Tirana – Albania
Tel/Fax: +355 4 2223001 / 2247502
e-mail: sevim@icc-al.org
website: www.uaw-al.com
Persona di riferimento: Sevim Arbana

Comments are closed.